Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Na 10. seji Občinskega sveta občine Kamnik tudi o preimenovanju knjižnice

Na 10. seji Občinskega sveta občine Kamnik tudi o preimenovanju knjižnice

Župan Marjan Šarec je za sredo, 25. novembra 2015, sklical 10. redno sejo Sveta občine Kamnik, na kateri bodo svetnice in svetniki obravnavali enajst točk dnevnega reda, med njimi pa se nahaja tudi že dolgo pričakovan nov predlog za preimenovanje kamniške knjižnice, katere trenutno ime še vedno buri duhove občank in občanov.

Gradivo posameznih točk za 10. sejo Občinskega sveta občine Kamnik si lahko prenesete in ogledate s klikom na točko dnevnega reda, ki je hkrati tudi povezava do gradiva.

PREDLAGAN DNEVNI RED 10. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KAMNIK

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole – druga obravnava
 3. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
 4. Predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave – vlečnice – druga obravnava
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
 7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – druga obravnava
 8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016 – skrajšani postopek
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
 11. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2016 – druga obravnava