Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Občina Kamnik naj bi sofinancirala nakup električnih koles

Občina Kamnik naj bi sofinancirala nakup električnih koles

Člani kamniškega Občinskega sveta se bodo v sredo, 5. aprila 2017, ob 16. uri, v sejni dvorani Občine Kamnik sestali na svoji 19. redni seji v tem mandatu, na dnevnem redu pa je tudi predlog, da naj bi Občina Kamnik sofinancirala nakup električnih koles.

Olajšanje gradnje javnega telekomunikacijskega omrežja

Predlog dnevnega reda predvideva obravnavo desetih točk, med zanimivejšimi točkami pa je zagotovo Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, ki naj bi s spremembami omili in olajšal posege v občinske ceste pri izgradnji novih javnih telekomunikacijskih omrežij.

Subvencioniranje nakupa električnih koles

Nekateri občani se utegnejo razveseliti tudi predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, saj naj bi občina, če bodo svetniki predlog potrdili, sofinancirala tudi nakup električnih koles.

Po eni strani gre za zanimiv, po drugi strani tudi vsaj nekoliko smešen predlog, saj predlagatelj svoj predlog utemeljuje z obrazložitvijo, da naj bi se z ukrepom spodbujalo občane, da se predvsem v mestnem delu več vozijo s kolesom namesto z motornim vozilom, električno kolo pa je primerno tudi za občane, ki jim vožnja z običajnim kolesom predstavlja prevelik fizični napor.

Ukrep naj bi, po mnenju predlagatelja, zmanjšal motorni promet in vplival na manjšo onesnaženost zraka, pri tem pa ne obrazloži zakaj subvencioniranje ni predlagano tudi za avtomobile in motorna kolesa na električni pogon, predvsem pa kolesa na nožni pogon, kotalke, rolke, rolerje, skiroje, športne copate, čevlje… in druga energijsko učinkovita ter naravi prijazna prevozna sredstva, zaradi česar se nehote pojavlja občutek, da gre za precej ozkogledno nepremišljen, ali morda celo spretno zlobiran predlog.

Gradivo za 19. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik si lahko prenesete in ogledate s klikom na posamezno točko.

  1. Volitve in imenovanja
  2. Vprašanja in pobude
  3. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš
  4. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik – druga obravnava
  5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah – skrajšani postopek
  7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
  8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
  9. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
  10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek