Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Po dolgih petih mesecih se bodo svetniki znova sestali na seji

Po dolgih petih mesecih se bodo svetniki znova sestali na seji

Kamniške svetnice in svetniki se bodo po dolgih petih mesecih (predvolilnih) počitnic sestali na 22. seji Občinskega sveta Občine Kamnik.

Med zanimivejšimi točkami predlaganega dnevnega reda, ki zaenkrat zajema 13. točk, bodo svetniki in svetnice obravnavali rebalans proračuna za leto 2017 in Odlok o uporabi proračunske rezerve za leto 2018, precej pozornosti pa utegnejo požeti predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik ter predloga Odlokov o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji B 23 Jata ter KA-23 Poljane.

V predlogu OPPN-ja KA-23 je na Poljanah predvitvena pozidava dobršnega dela površin na katerih želi investitor, ki v gradivu predloga odloka ni naveden, urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Gradivo in priloge posameznih točk dnevnega reda si lahko ogledate v spodnjih povezavah.

Dnevni red

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 – prva obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 1 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 1) – druga obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 (v nadaljevanju SD OPPN Jata št.1) – druga obravnava
 7. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane  – prva obravnava
 8. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik – skrajšani postopek
 10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik
 11. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – druga obravnava
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 13. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra