Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pobude in vprašanja svetnikov: Center za gibalno ovirane osebe

Pobude in vprašanja svetnikov: Center za gibalno ovirane osebe

Mojca JONČESKA MALOVRH – DeSUS: Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik ima namen ustanoviti »CENTER REPREZENTANCA«. Center naj bi vključeval gibalno ovirane osebe in vse ostale, ki ne dosegajo standardov za vključitev v domove in druge sorodne institucije. To bi bil prvi tak center v Sloveniji. Namen centra je izvajanje socialno varstvenih storitev ter varstvo in možnost zaposlitve pod posebnimi pogoji za gibalno ovirane osebe. Posebno poslanstvo centra pa naj bi bilo zmanjševanje stigmatizacije do ljudi s posebnimi potrebami in njihova vključitev v okolje.

Menimo, da je društvo potrebno podpreti v njihovih prizadevanjih in jim pomagati na vseh nivojih, da pridejo do želenega cilja.

Odgovor je pripravila Katja VEGEL – višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

Na Občini Kamnik smo seznanjeni z namero Društva staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik, saj so nam svojo vizijo oziroma predlog o ustanovitvi dnevnega centra za otroke s posebnimi potrebami pred časom tudi predstavili. O tem smo obvestili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki vsako tovrstno idejo z veseljem podprejo. S predstavniki društva smo dogovorjeni, da bomo v letu 2015 poskušali v prvi vrsti urediti vse akte društva, ki bodo omogočali ustanovitev takega centra, ustrezen prostor in ne nazadnje finančna sredstva, ki bi vsaj v prvih letih ustanovitve bremenila občinski proračun. Predvideva se, da bi za delovanje takega centra potrebovali približno 100.000 € na leti ravni (vključena najemnina prostora, materialni stroški, oprema prostora, dejavnost oz. program društva in strokovni kader).