Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prostorsko urejanje območja nekdanjega Stola

Prostorsko urejanje območja nekdanjega Stola

Svetnik Brane Golubovič (Lista Dušana Papeža) je na 11. redni seji občinski upravi postavil vprašanje glede prostorskega urejanja industrijskega območja nekdanje tovarne Stol.

Brane GOLUBOVIĆ – LDP: Spoštovani, zanima nas katere aktivnosti vodi Oddelek za okolje in prostor glede industrijskega območja na Duplici, B20 Stol Sever, in s kakšnimi težavami se sooča?

Ali se pripravlja OPPN za to območje?

Odgovor občinske uprave je pripravila in podala dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

Občina Kamnik je predvidevala javno razgrnitev prostorskega akta za območje bivše tovarne Stol v letu 2006. Za javno razgrnitev je pripravila vso potrebno dokumentacijo. Plačnik prostorskega akta je bila družba Stol. Po zamenjavi lastništva je novi lastnik družbe Stol obvestil Občino, da ustavlja postopek in financiranje izdelave prostorskega akta.

Občina do danes s strani lastnikov ni prejela nobene pobude za nadaljevaje postopka; le-tega tudi ni smiselno voditi brez sodelovanja lastnikov.

Poleg prej navedenega preko sodišča potekajo na tem območju tudi postopki po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi za določitev pripadajočih zemljišč k stavbam. Do dokončnosti teh postopkov na tem območju še ni znana prava lastninska struktura in tako za to območje ni možno začeti postopkov prostorskega urejanja.

Občina Kamnik si želi, da bi bil za to območje izdelan in sprejet prostorski akt, vendar brez kooperativnega sodelovanja lastnikov Občina ne more voditi postopkov.