Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prva jesenska seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Prva jesenska seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Občinski svetniki in svetnice se bodo v sredo, 25. septembra 2019, sestali na 7. oz. prvi jesenski seji Občinskega sveta Občine Kamnik.

Svetniki in svetnice bodo, sodeč po predlaganem dnevnem redu, med drugim, obravnavali problematiko poštnih poslovalnic, prostorske načrte za območja B11 Titan – Svit ter B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, na dnevnem redu pa je tudi predlog Odloka o rebalansu proračuna za leto 2019 ter predloga sprememb Statuta Občine Kamnik in Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik, med zanimivejšimi točkami dnevnega reda pa bo zagotovo tudi seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2018.

Gradivo za sejo si lahko ogledate s klikom na povezavi: Gradivo št.7 in Gradivo št.7/1 oz. s klikom na posamezno predlagano točko dnevnega reda.

PREDLOG DNEVNEGA 7. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

 1. Vprašanja in pobude
 2. Seznanitev s problematiko poslovalnic Pošte Slovenije na območju občine Kamnik
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit št. 2 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, št. 2 – prva obravnava
 5. Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d.o.o. za leto 2018
 6. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019 – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« – skrajšani postopek
 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kamnik – skrajšani postopek
 11. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik – skrajšani postopek