Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prva seja Občinskega sveta Občine Kamnik v letošnjem letu

Prva seja Občinskega sveta Občine Kamnik v letošnjem letu

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik se bodo 1. februarja sestali na svoji 18. redni seji.

Na dnevnem redu, ki zaenkrat predvideva 14. točk, se bodo svetnice in svetniki posvetili drugi obravnavi proračunov za leto 2017 in 2018, spremembam prometne ureditve ter spremembam nekaterih pravilnikov sofinanciranja. Prav tako bodo obravnavali predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih programov, predlog Letnega programa športa ter spremembam Poslovnika Občinskega sveta in Statuta Občine Kamnik, razen tega pa si bodo postavili okvirni program dela v letu 2017 ter obravnavali predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik.

Dnevni red

(za ogled gradiva kliknite na povezavo)

 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 – druga obravnava
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – druga obravnava
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik – skrajšani postopek
 6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
 7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik
 8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih  programov v Občini Kamnik
 9. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Občini Kamnik – prva obravnava
 10. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2017
 11. Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik in Statuta Občine Kamnik
 12. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2017 – druga obravnava
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2017
 14. Razširitev Volitve in imenovanja