Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Prva seja Občinskega sveta v letošnjem letu

Prva seja Občinskega sveta v letošnjem letu

Jutri, 3. februarja 2016, se bodo kamniški svetnice in svetniki sestali na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je hkrati tudi prva v letošnjem letu.

Predlagani dnevni tokratne seje je dokaj lahkoten, saj obsega vsega sedem točk, med katerimi je večina zgolj formalne narave, zato gre pričakovati, v kolikor ne bo prišlo do kakih presenečenj oz. razširitev dnevnega reda, da bo seja precej kratka, svetniška urna postavka pa visoka.

Gradivo za posamezne točke dnevnega reda si lahko ogledate oz. prenesete s klikom na posamezno točko.

  1. Vprašanja in pobude
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B26 Polje-del in B24 Sp. Stol-del – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016 – hitri postopek
  4. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik
  5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
  6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik
  7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra