Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / S soglasjem občinskih svetnikov je dr. Tomaž Simetinger postal direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

S soglasjem občinskih svetnikov je dr. Tomaž Simetinger postal direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Na svoji 2. redni seji se je danes sestal Občinski svet Občine Kamnik, občinske svetnice in svetniki pa so, tekom nekoliko razširjenega dnevnega reda seje, ki jo je prvič vodil župan Matej Slapar, podali tudi soglasje k imenovanju dr. Tomaža Simetingerja za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je s tem dobil polna direktorska pooblastila ter nastopil štiriletni direktorski mandat.

Še pred samim začetkom seje je župan Matej Slapar podal nekaj praktičnih navodil in nasvetov glede poteka seje, prijavljanja k besedi in uporabi glasovalne naprave, kar je bilo dobrodošlo predvsem za petnajsterico novih svetnikov in svetnic, ki postopkov, za razliko od svojih starejših svetniških kolegic in kolegov, vseh postopkov in procedur zaenkrat še niso povsem vešči.

Seja, katere dnevni red je bil v točki Volitve in imenovanja, razen z že v naprej podanimi predlogi za sestavo različnih občinskih odborov in komisij, razširjen še s predlogom imenovanja predstavnice v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, predlogom soglasja za imenovanje direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ter potrditvijo mandata naslednjemu izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je za preostanek mandatne dobe nadomestil Mateja Slaparja, ki je prevzel mesto župana, je bila razširjena še z dodatno točko dnevnega reda, in sicer s spremembo Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik.

Izvzemši v zadnjem trenutku razširjen dnevni red, je sama seja potekala po pričakovanjih in brez  posebnih presenečenj, tako da so bile predlagane sestave različnih občinskih odborov in komisij potrjene. Kot nadomestni svetnik je bil potrjen tudi Anton Iskra (NSi), v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod je bila kot predstavnica Občine Kamnik imenovana Štefanija Legedič.

 

Svetnikom in svetnicam se je, kot kandidat za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki ga je pred tem za direktorja potrdil že Svet omenjenega zavoda, na seji na kratko predstavil tudi dr. Tomaž Simetinger, ki je opozoril na problematiko zavoda in na kratko predstavil svojo vizijo vodenja le-tega. Ob nekaj malega svetniške razprave, ki je izzvenela predvsem v upanju, da bo rok trajanja njegovega direktorovanja daljši od nekaj njegovih predhodnic, pa so svetniki in svetnice, s 26. glasovi za ter dvema vzdržanima, podali tudi soglasje k njegovemu imenovanju za direktorja, s čemer je dr. Tomaž Simetinger nastopil štiriletni direktorski mandat s polnimi pooblastili.

Sledil je še sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, ki je bil potreben zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi in potreb vrtca, svetniki pa so tekom kratke razprave opozorili na nepopolno pripravljena gradiva, za katera pričakujejo, da bodo v prihodnje pripravljena bolj skrbno.