Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Seje, sejalci in sejnine

Seje, sejalci in sejnine

Pred drugo redno sejo Sveta občine Kamnik, ki je sklicana za sredo, 26. oktobra, je najbrž prav, da pod prvo sejo potegnemo črto in pogledamo približno koliko nas ena seja stane, oz. koliko za svoje delo prejmejo svetniki in občinski funkcionarji. Približen izračun kaže, da posamezna seja stane okrog 10.000 evrov, daleč največji strošek pa predstavljajo prav izplačila svetnikom.

Prejemke funkcionarjev urejata Zakon o funkcionarjih v državnih organih ter Zakon o lokalni samoupravi, ki – v šestem odstavku 34a člena – določa: “Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.”, nadaljevanje istega člena (sedmi odstavek), pa določa: “Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.”

Občinski svet oz. svetniki si, s sprejetjem ustreznega občinskega akta, sami določijo višino izplačil, kar je na Občini Kamnik urejeno s Pravilnikom o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik. Višino nadomestila si svetniki tako lahko določijo poljubno, pri čemer so omejeni zgolj navzgor, oz. z najvišjo možno postavko, ki na letni ravni ne sme presegati 7,5 % plače župana, medtem ko jim zakon ne nalaga morebitnega najnižjega plačila.

Pred dnevi je v javnosti precej pozornosti in javne naklonjenosti vzbudila odločitev svetnikov iz Občine Ankaran, ki so sklenili, da politične stranke in liste v Ankaranu ne bodo prejemale denarja iz občinskega proračuna, sejnina za občinske svetnike, člane delovnih teles in člane nadzornega odbora pa je določena v višini en evro.

Ker zaenkrat kamniški občinski svetniki še ne kažejo pretiranega navdušenja, da bi sledili zgledu svojih ankaranskih kolegov, si poglejmo kako so tovrstna izplačila urejena v Občini Kamnik.

sejnine 1

Sejnine in potni stroški

Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, ki je bil sprejet konec leta 2008 (nazadnje popravljen 2012), določa, da imajo občinski svetniki pravico do izplačila:

– za udeležbo na seji (7 % osnovne plače župana) bruto 229,63 €
– za vodenje seje delovnega telesa (2 % osnovne plače župana) bruto 65,61 €
– za udeležbo na seji delovnega telesa (0,80 % osnovne plače župana) bruto 26,24 €

To pomeni, da svetnik oz. svetnica, ki se udeleži seje občinskega sveta, prejme plačilo v višini najmanj 229,63 € bruto, kar znese v primeru, da je prejemnik vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje s polnim delovnim časom, 167,01 € neto, oz. 140,32 € neto, če ni zavarovan, ali opravlja delo s krajšim delovnim časom (prispevki so nekoliko višji, bruto izplačilo pa ostaja 229,63 €). Do plačila v polni višini so svetniki upravičeni pod pogojem, da so na seji prisotni več kot polovico časa trajanja seje, za krajšo prisotnost, pa so, kot nepoklicni funkcionarji, upravičeni do polovičnega zneska.

Če je svetnik član kakega organa ali delovnega telesa občine mu pripada še izplačilo za udeležbo in morebitno vodenje seje delovnega telesa (glej zgoraj), poleg tega, pa imajo člani Sveta občine Kamnik pravico do povrnitve potnih stroškov v višini 8 % cene goriva (trenutno 0,11448 EUR/km), v primeru, da so oddaljeni več kot 2 km od sedeža občine. Potni stroški se svetnikom ne izplačujejo avtomatično, temveč na njihovo zahtevo na obrazcu, ki ga prejmejo na seji.

Povrnitev potnih stroškov za udeležbo na prvi seji je uveljavljalo sedem svetnikov:
EMERŠIČ CVETKO 0,93 €, GRADIŠEK MATEJA 1,16 €, KOROŠEC JOŽE 2,32 €, STRMŠEK MARTINA 3,24 €, ŠAREC MARKO 0,93 €, URH KARLA 0,69 € in ŽAVBI IGOR 2,08 €, in sicer v skupnem znesku 11,35 €

Prav tako svetnikom, glede na Sklep o določitvi sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014, pripada tudi 90 € mesečno za stroške, ki jih porabljajo skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik za različne namene, kot so na primer: plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom, nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, najem prostorov, nakup pisarniškega materiala, plačilo poštnih storitev, plačilo raziskav javnega mnenja, nakup strokovne literature, plačilo stroškov fotokopiranja, plačilo stroškov izobraževanja, plačilo stroškov telefona in interneta, plačilo stroškov za obveščanje volivcev in javnosti o svojem delu, plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani.

Iz vsega skupaj lahko izračunamo, da svetniki, upoštevaje tudi dodatek za stroške delovanja, in še posebej, če so hkrati tudi člani delovnega telesa, za vsako sejo, ne glede na trajanje le-te, prejmejo več kot tretjino zajamčene plače (trenutno 789,15 €), oz. morebiti celo nekoliko več od socialne denarne pomoči (trenutno 269,20 €)

Poleg svetnikov in članov delovnih teles, so do izplačila upravičeni tudi člani Nadzornega odbora Občine Kamnik, in sicer v višini:

– za vodenje seje (3,7 % osnovne plače župana) bruto 121,38 €
– za udeležbo na seji (2,8 % osnovne plače župana) bruto 91,85 €
– za izvedbo manj zahtevnega nadzora (4 % osnovne plače župana) bruto 131,22 €
– za izvedbo zahtevnega nadzora (6 % osnovne plače župana) bruto 196,83 €
– za izvedbo zelo zahtevnega nadzora (8 % osnovne plače župana) bruto 262,44 €

Skupni stroški prve seje

Prva, konstitutivna seja, ki je bila bolj formalnega značaja, je bila, ker posamezni odbori še niso ustanovljeni, nekoliko cenejša, kot utegnejo biti naslednje seje.

Posamezni odbor zaseda enkrat pred sejo, v kolikor je na dnevnem redu seje točka, ki se nanaša na njegovo področje. Sicer odbor ne zaseda. Katere točke obravnava posamezni odbor, določi kolegij občinskega sveta glede na delovno področje, ki ga pokriva odbor. Pred konstitutivno sejo ni bilo odborov, ker še niso oblikovani in tudi ne bi imeli nobenega vsebinskega vprašanja, ki bi ga lahko obravnavali, saj je dnevni red 1. seje poslovniško določen in se ga ne more spreminjati. Odbori bodo formirani na drugi seji, ki bo to sredo.

prva_sejaOS

Skupni znesek sejnin za prvo sejo je znašal 6.659,27 € + približno 700 € dajatev državi + 11,35 €  potnih stroškov.

Prva seja Sveta občine Kamnik se je začela ob 16. uri, končala pa ob 17.05, vmes je bilo, zaradi zasedanja Komisije za mandatna vprašanja, 20 minut odmora, lahko na hitro izračunamo, da je bila tokratna svetniška urna postavka slabih 211 € (bruto), oz. 154 € (neto), plus potni stroški, če so jih zahtevali, izjemoma, pa so tokrat po seji dobili tudi “malico”.

Znesek sejnin za povprečno sejo (vključno z zasedanji odborov), po podatkih Občine Kamnik, v povprečju znaša okrog 8.500 € (z že vključenimi potnimi stroški in dajatvami državi). Če štejemo še morebitno zasedanje Nadzornega odbora, pa je potrebno prišteti še približno 540 €. Nadzorni odbor se sestane zgolj po potrebi, običajno enkrat mesečno oziroma po dogovoru članov odbora.

Ostali stroški

K stroškom sejnin in potnih stroškov, je potrebno prišteti še materialne stroške kopiranja gradiva (približno 100 € z DDV), pošiljanja gradiva (približno 40 €), manjšo pogostitev (približno 100 € z DDV), vročanje sprejetih sklepov po ZUP (približno 60 €) in snemanje seje (240 €).

Strošek tiskanja gradiva, ki se ga tiska v nakladi 100 komadov (prejmejo ga: župan, svetniki, člani delovnih teles, vodje oddelkov občine, direktor občinske uprave in nekaj drugih delavcev občinske uprave, predsednik nadzornega odbora in predsedniki svetov krajevnih skupnosti). Skupni znesek tiskanja gradiv na letni ravni ne preseže 10.000 € brez DDV, je pa različen od seje do seje (npr. ko se obravnava proračun, znaša tiskanje približno 2.300 € z DDV, v ostalih primerih pa od 500 € do 1.500 € z DDV). V preteklosti ni bilo interesa za ukinitev tiskanja gradiva – slednje je urejeno v Poslovniku OS in vsako spremembo mora podpreti 2/3 večina svetnikov. Zanimivo je tudi dejstvo, da je imela v prejšnjem mandatu večina svetnikov v uporabi prenosne računalnike, ki jih je, v okviru sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov OS, financirala občina. V prejšnjem mandatu je župan že predlagal elektronsko obliko pošiljanja gradiva, a predlog ni bil sprejet z 2/3 večino. Predlogu so bili naklonjeni predvsem starejši svetniki, ki niso tako vešči uporabe računalnikov, medtem ko mlajši svetniki, ki uporabljajo računalnik dnevno pri svojem delu, predlog povečini zavrnili. Sprememba poslovnika, ki bi odpravila to anomalijo, je predlagana že za prihodnjo sejo.

PLAČA ŽUPANA
Plača, ki jo prejema župan in je osnova za izračun prejemkov vseh ostalih občinskih funkcionarjev, znaša nekaj več kot 2.000 evrov neto. Zanimivo je, da si župan Marjan Šarec, v celem svojem županovanju ni dal izplačati niti ene same dnevnice, niti si ne obračunava stroškov prevoza na delo. Tako naj bi, po županovih zagotovilih, ostalo tudi v prihodnje.

Povzetek

Iz podatkov lahko razberemo, da se skupni strošek ene seje Sveta občine Kamnik giblje okrog 10.000 evrov na sejo, če pa upoštevamo tudi mesečni dodatek za stroške delovanja svetnikov ter strank in list, pa še precej več. V vsakem primeru levji delež stroškov posamezne seje predstavljajo sejnine in izplačila svetnikom, ki jim bomo na portalu Kamnik Info, tudi zaradi ankaranskega zgleda, v prihodnosti zagotovo namenili še nekaj pozornosti.

 

Opomba urednika: Izčrpne podatke o sejninah in stroških seje so nam, nemudoma, obširno ter v skladu z zakonodajo, posredovali na Občini Kamnik.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve