Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Svetniki prepovedali skodle oz. “šinkelne” na fasadah

Svetniki prepovedali skodle oz. “šinkelne” na fasadah

Po skorajda polletnem počitku so se danes popoldan, na 22. seji Občinskega sveta, znova sestali kamniški svetniki in svetnice.

Bržkone bi občanke in občani upravičeno pričakovali, da bodo svetnice in svetniki, po nekajmesečni odsotnosti, ki jo je povzročil županov ponesrečen naskok na predsedniški stolček, polni idej, predlogov in vprašanj, žal pa je resnica povsem nasprotna.

Občina Kamnik namreč, vse od začetka poletja do danes, ni dobila niti enega svetniškega vprašanja ali pobude, zato je bila točka umaknjena z dnevnega reda, splošni vtis današnje seje pa je bil nekako tak, da so se svetnice in svetniki povečini, bolj kot gradivu in vsebini posameznih točk, bolj posvečali vsebini novoletnih darilnih vrečk, ki so jih pričakale na stolih, kar daje že v naprej vedeti, da se svetniki in svetnice letos ne bodo več sestali.

Pričakovati bi bilo, da se bo nekaj razprave in predlogov razvnelo ob predlogu rebalansa proračuna, vendar je bil le-ta brez pripomb, celo z nekaj koalicijskimi pohvalami, sprejet.

Še bolj nerazumljivo pa je, da je bil povsem brez pripomb, predlogov, popravkov ali glasu proti, sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN), v katerem pa je moč najti tudi kako tako cvetko, kot je prepoved uporabe skodel (cepljenega lesa) na fasadah velikoplaninskih koč, ali kakih drugih tovrstnih objektov.

Po določilih danes sprejetih popravkov OPN-ja, so svetniki in svetnice z večino glasov namreč sklenili oz. potrdili spremembo, ki se glasi: „Fasade so lahko tudi lesene ali obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; v območju počitniških hišic so dovoljene brunarice.«.“ kar lahko razumemo, da je z občinskim krovnim odlokom o urejanju prostora, na fasadah prepovedana uporaba tesanega ali cepljenega oz. klanega lesa, kakršen se uporablja denimo na fasadah koč na Veliki planini in še kje. Lastnik objekta, ki bi želel kočo, drvarnico, ali fasado kakega drugega objekta, namesto z žaganimi, obiti s klanimi skodlami, pa bi se lahko znašel tudi v težavah.

To pa žal ni edina sprejeta „cvetka“, saj so svetniki in svetnice legalizirali tudi gradnjo ravnih streh, kar bo bržkone „poživilo“ tradicionalno dvokapno podobo kamniške arhitekturne krajine s kockastimi objekti, obenem pa legaliziralo tovrstne, kot je znal reči pokojni kamniški slikar Dušan Lipovec, že obstoječe  „zgradurine“.

Ob vsem skupaj se poraja občutek, da svetniki in svetnice gradiva za seje sploh ne prebirajo oz. vsaj ne tako podrobno in pozorno, kot bi od njih upravičeno pričakovali njihovi volilci in soobčani, ki jim pri vsem skupaj bržkone preostane zgolj potrpožljivo čakanje na nove volitve.