Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Svetniška „zelena luč“ za še en ravnateljski mandat Borisa Jemca

Svetniška „zelena luč“ za še en ravnateljski mandat Borisa Jemca

Občinski svet Občine Kamnik je, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na današnji seji sprejel sklep, da Borisu Jemcu, kandidatu za mesto ravnatelja OŠ Stranje, upoštevaje dosedanje delo, delovne izkušnje, program vodenja OŠ Stranje ter ostalo predloženo dokumentacijo, poda pozitivno mnenje k morebitnemu imenovanju.

Seveda je dokončna odločitev o imenovanju novega ravnatelja v rokah Sveta Osnovne šole Stranje, ki mora (po naših informacijah) razgovore s prijavljenimi kandidati – na razpis sta se prijavili dve kandidatki in kandidat – še opraviti, kar pa bo najbrž zgolj vljudnostna formalnost pred ponovnim imenovanjem dosedanjega ravnatelja.

Ne le zaradi tega, ker Boris Jemec OŠ Stranje razmeroma uspešno vodi že vrsto let, ampak bržkone tudi zato, ker se je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kamnik zdelo potrebno, da  v predlogu sklepa posebej poudari, da ju vlogi in programa vodenja drugih dveh kandidatk Komisije nista prepričala.