Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / V sredo se bodo svetniki in svetnice sestali na zadnji letošnji seji

V sredo se bodo svetniki in svetnice sestali na zadnji letošnji seji

Župan Marjan Šarec za sredo, 7. decembra 2016, sklical zadnjo letošnjo sejo Sveta Občine Kamnik, kamniški svetniki in svetnice, pa se bodo na 17. seji soočili s z obsežnim dnevnim redom, ki zajema 17 točk dnevnega reda.

Med zanimivejšimi točkami je, razen predloga strategije turizma, potrebno omeniti še Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem in šport, s katerim si Občina Kamnik pripravlja podlago, da se pod okrilje omenjenega zavoda vključi tudi kulturo ter prevzame upravljanje Doma kulture Kamnik.

Svetnice in svetniki bodo obravnavali tudi predlog, da se na enosmernem delu Maistrove ulice omogoči kratkotrajno, polurno parkiranje, v prvi obravnavi pa bodo razpravljali tudi o predlogu proračuna za prihodnje dve leti ter predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki naj bi ostal nespremenjen.

Gradivo za posamezne točke dnevnega reda 17. seje Občinskega sveta Kamnik, si lahko ogledate s klikom na povezavo.

Predlagan dnevni red:

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v občini Kamnik za obdobje 2016–2025 – druga obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« – druga obravnava
 5. Predlog sklepa o soglasju k Statutu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
 6. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 7. Predlog Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Kamnik – druga obravnava
 8. Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik
 9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
 10. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
 11. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2017 – prva obravnava
 12. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 – prva obravnava
 13. Predlog Sklepa o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2017 in 2018
 14. Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
 15. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 16. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – prva obravnava
 17. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2017 – prva obravnava