Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Valentinovsko-postna seja občinskega sveta

Valentinovsko-postna seja občinskega sveta

Kamniški občinski svetniki in svetnice se bodo v sredo, 14. februarja 2018, sestali na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri bodo predvidoma obravnavali 15 predlaganih točk dnevnega reda.

Med zanimivejšimi predlaganimi točkami bo zagotovo Odlok o rebalansku proračuna Občine Kamnik, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana« ter imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Mekinjski samostan, ki naj bi postala Aleksandra Ceglar Vidmar.

Gradivo za sejo in posamezne točke dnevnega reda si lahko prenesete in ogledate s klikom na katero izmed spodnjih povezav.

Povezave

Gradivo št. 23
 1. Vprašanja in pobude
 2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 3. Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2018 – druga obravnava
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja
 5. Potrditev DIIPa za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«
 6. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik
 7. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 8. Predlog Odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik – skrajšani postopek
 9. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2018
 10. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2018 – druga obravnava
 11. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018
 13. Razširitev 1 – Volitve in imenovanja
 14. Razširitev 2 – Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2018
 15. Razširitev 3 – Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec