Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Vetrne elektrarne na Slapeh in na Kranjskem Raku

Vetrne elektrarne na Slapeh in na Kranjskem Raku

Občinski svetnik je občinsko upravo Občine Kamnik vprašal o stališču Občine Kamnik do morebitne postavitve vetrnih elektrarn na Slapeh in na Kranjskem raku.

Igor ŽAVBI (LMŠ):  Že dalj časa se govori o ideji o postavitvi veternih elektraren na Slapeh ter na Kranjskem raku.
Po mojih informacijah gre za dve vetrnici (na vsaki lokaciji ena), ki bi zagotavljali električno energijo vsaka po cca 3000MWh letno. Na obeh lokacijah so bile izvedene tudi že meritve, ki so pokazale, da sta lokaciji primerni za postavitev vetrnic.

Kakšno je stališče Občine Kamnik, do postavitve veternih elektraren na omenjenih lokacijah oziroma kakšno je stališče Občine Kamnik do postavitev veternih elektraren na zato primernih lokacijah na območju občine Kamnik?

Odgovor očinske uprave je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

Občina Kamnik je že v letu 2010 sprejela Lokalni energetski koncept Občine Kamnik – LEK (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana, 2010), v katerem za enega izmed ciljev opredeljuje tudi prenos energetske oskrbe na alternativne vire. Je pa potrebno poudariti, da veljavni LEK med temi možnostmi ne navaja tudi vetrnih elektrarn.

Ne glede na zgoraj navedeno še pojasnjujemo, da obe predlagani lokaciji mejita na sosednjo občino, kar pomeni, da mora pri postopku umestitve vetrnih elektrarn v OPN zaradi vplivnega območja sodelovati tudi sosednja občina in javnost. Zavedati se je treba, da gre za posege na območje, ki je opredeljeno kot naravna in kulturna dediščina – Velika planina ter da bi tovrstni posegi lahko predstavljali tudi vizualno degradacijo prostora.