Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Vsebina darilne pogodbe za samostan v Mekinjah

Vsebina darilne pogodbe za samostan v Mekinjah

Podpis Darilne pogodbe Uršulinskega samostana v Mekinjah, ki sta jo v ponedeljek, 12. septembra 2016, podpisala župan Občine Kamnik Marjan Šarec in provincialna predstojnica, zastopnica Uršulinskega samostana v Mekinjah, Zora Blagotinšek (sestra Zorica), je med nekaterimi občani sprožilo ugibanja in skrb, da gre za »danajsko darilo«, ki utegne Občini Kamnik v prihodnosti nakopati precej stroškov.

Zaskrbljenost posameznih občanov je v neki meri povsem razumljiva, saj obnova ter vzdrževanje starega, spomeniško zaščitenega objekta utegne zahtevati dolgotrajna in visoka finančna vlaganja, predvsem zaradi tega, ker za enkrat še sploh še ni jasno kakšne dejavnosti se bodo v nekdanjem samostanu sploh odvijale ter ali bodo načrtovane nove dejavnosti lahko pripomogle k (samo)vzdrževanju objekta.

Vsebina pogodbe

Ob informaciji o podpisu darilne pogodbe vsebina le-te ni bila razkrita, zato smo Občino Kamnik zaprosili za njeno vsebino, ki so nam jo z Občine Kamnik, brez prilog, ki so sestavni del pogodbe, posredovali danes in si jo lahko ogledate v nadaljevanju.

 

Iz pogodbe je razvidno, da kakih posebnih programskih usmeritev le-ta ne zajema, se je pa Občina Kamnik s pogodbo zavezala, da bo podarjene prostore uporabljala na spoštljiv način, tako da se spoštuje zgodovina objekta in njena prejšnja namembnost, in sicer ves čas upravljanja z nepremičninami, ki so predmet darilne pogodbe.

Predmet darilne pogodbe so tudi vse premičnine, ki se nahajajo v prostorih samostana in pripadajočih objektih, obdarjenec oz. Občina Kamnik pa se zavezuje, da bo premičnine, ki predstavljajo sakralno dediščino, uredila v galerijo.

Vrednost nepremičnin, ki so predmet darilne pogodbe med Uršulinskim samostanom Mekinje in Občino Kamnik, naj bi po pogodbi znašala dobre 3 milijone evrov.

Preklic pogodbe

Je pa najbrž pri tem potrebno omeniti, da je po določilih Obligacijskega zakonika darilno pogodbo moč tudi preklicati, in sicer pod naslednjimi pogoji:

Preklic zaradi stiske: Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo njegovo preživljanje. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak mora obstajati oziroma mora biti takšna, da darovalec nima sredstev za preživljanje sebe oziroma oseb, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Preklic iz tega razloga ni mogoč, če bi zaradi preklica obdarjenec prišel v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje. Obdarjenec je darovalcu dolžan vrniti prejeto stvar ali drug predmet darila. Obdarjenec pa ima tudi možnost, da v tem primeru ne vrne prejetega darila, ampak ga obdrži, darovalcu pa zagotovi druga sredstva, ki mu omogočajo preživljanje.

Preklic zaradi hude nehvaležnosti: Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Pogodbo lahko zaradi obnašanja proti darovalcu prekliče tudi darovalčev dedič. Preklic je zaradi obdarjenčevega obnašanja mogoč tudi proti obdarjenčevemu dediču. Preklic ni mogoč, če je darovalec obnašanje obdarjencu odpustil.

Preklic zaradi pozneje rojenih otrok: Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če po sklenitvi dobi otroka, prej pa ni imel otrok.

Z izjavo o preklicu zahteva darovalec vrnitev darovane stvari ali pravice oziroma plačilo vrednosti, za katero je obdarjenec na podlagi darilne pogodbe obogaten, darilna pogodba pa se lahko prekliče v enem letu od dneva, ko je darovalec zvedel za razlog za preklic.

Nekateri izmed omenjenih oz. zakonsko predvidenih pogojev za preklic darilne pogodbe se sicer nanašajo predvsem na pogodbe pri katerih je darovalec fizična, ne pa pravna oseba, vseeno pa to lahko pomeni, da bo morala Občina Kamnik, v morebitnem primeru nespoštovanja pogodbenih določil oz. v primeru domnevno “nespoštljive” uporabe podarjenih nepremičnin – “spoštljiva uporaba” v pogodbi ni natančno definirana – uršulinkam plačati oz. vrniti pogodbeno vrednost darila, ki znaša 3.009.789,40 €.