Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Zaradi “kohezijskih sredstev” sklicana 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Zaradi “kohezijskih sredstev” sklicana 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

Da bi lahko Občina Kamnik z državo čim prej podpisala pogodbo o sofinanciranju in slednjič vendarle pridobila t.i. “kohezijska sredstva”, je župan za torek, 29. septembra 2015, sklical 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik.

Prva izredna seja Občinskega sveta v tem mandatu bo imela zgolj tri točke dnevnega reda, ki so vse povezane s t.i. kohezijskimi sredstvi, in sicer:

  1. Potrditev Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
  2. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik
  3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik

Kot je navedeno v obrazložitvi, so 21. avgusta 2015 občine prejele dopis posredniškega organa – Ministrstva za okolje in prostor, s katerim so bile občine seznanjene s potrebnimi nadaljnjimi postopki do podpisa pogodbe o sofinanciranju z upravičenci – torej občinami soinvestitoricami. Eden od potrebnih postopkov je dostava noveliranih investicijskih programov za izvedbo operacij v projektu s podatki, ki morajo biti identični oz. skladni s podatki iz navedenih odločitev.

Glede na to, da občina za izvedbo kohezijskih projektov že od lanskega leta zalaga lastna sredstva, je nujen čimprejšnji podpis pogodb o sofinanciranju. Predpogoj za podpis sofinancerskih pogodb pa so novelirani investicijski programi. Po ustnem navodilu Ministrstva za okolje in prostor morajo biti vsi sklepi občin sprejeti pred koncem septembra 2015, da bi lahko računali na sredstva v letošnjem proračunu, zato se sklicuje izredna seja.

PRILOGE K TOČKAM DNEVNEGA REDA

  1. Potrditev Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
  2. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik; Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik
  3. Potrditev Novelacije Investicijskega programa: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik; Oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik