Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Avtomobili v občini Kamnik ne bodo imeli več prednosti pred ostalim prometom

Avtomobili v občini Kamnik ne bodo imeli več prednosti pred ostalim prometom

Svetnice in svetniki so v sredo, 10. maja 2017, na seji Občinskega sveta Občine Kamnik s 25 glasovi za sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Kamnik.

S sprejetjem Strategije se začenja obdobje drugačnega načrtovanja prometa in mobilnosti, kjer osebni avtomobil nima več absolutne prednosti, ampak je obravnavan vzporedno z drugimi oblikami prometa. Namen Strategije je zmanjšati število voženj z osebnimi avtomobili in hkrati povečati deleže hoje, kolesarjenja ter v čim večji možni meri tudi uporabo javnega potniškega prometa. Za takšno postopno spremembo potovalnih navad bo potrebno z ukrepi izboljšati pogoje za trajnostne oblike mobilnosti, vzporedno pa o njih tudi ozaveščati, izobraževati in vzgajati javnost, predvsem mlade.

Sprejetje Strategije pomeni zadnje dejanje 10-mesečnega strateškega načrtovanja. Izdelovalci so Strategijo oblikovali v tesnem sodelovanju z občinsko upravo, ključnimi deležniki in zainteresiranimi občankami ter občani. Na štirih javnih razpravah in več delavnicah so predstavniki javnosti skupaj z izdelovalci CPS razpravljali o obstoječem stanju na področju prometa, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti, o ciljih ter prednostnih ukrepih na področju mobilnosti v občini. S podajanjem mnenj je tako javnost pomembno sooblikovala vsebino strategije in akcijskega načrta, ki je sedaj osnova za izvajanje prednostnih ukrepov. Strategija je s tem postala naša skupna smernica za razvoj prometa in mobilnosti v občini.

Na vrsti je postopno izvajanje množice ukrepov iz akcijskega načrta. Glavna nosilka ukrepov bo Občina Kamnik, mnogi ukrepi pa bodo izvedeni v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot so KAM-BUS, Policija, osnovne šole in vrtci, Društvo upokojencev Kamnik, Kolesarsko društvo, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in drugi.

Nove tehnične ureditve in infrastruktura pa same po sebi ne bodo rešile vseh obstoječih prometnih izzivov. Potrebne bodo tudi spremembe v razmišljanju in ravnanju ljudi. V popolnosti bodo nove rešitve zaživele le z aktivno podporo in sodelovanjem občank in občanov ter obiskovalcev občine. Vsi mi bomo namreč uporabniki novih rešitev in tisti, ki bomo z izbiro potovalnih načinov lahko dejansko naredili mobilnost v prihodnosti bolj varno, bolj zdravo, čistejšo, učinkovitejšo, dostopnejšo za vse.

Kako lahko občanke in občani prispevamo k trajnostni mobilnosti v Občini Kamnik:

  • seznanimo se z vsebino Celostne prometne strategije in aktivno podpremo izvajanje ukrepov v praksi: z dobro mero strpnosti in podpore v okviru svojih možnosti sodelujemo pri izgradnji nove infrastrukture, uvajanju novih prometnih ureditev in storitev;
  • seznanimo se s pravilno rabo novih prometnih rešitev – in kot udeleženci/ke v prometu novosti tudi na pravi način uporabljamo;
  • čim pogosteje vožnje z osebnim avtom nadomeščamo z drugimi načini potovanj;
  • če smo lastniki/ce avtomobilov, se v okviru svojih možnosti odločimo za tak avtomobil, ki manj obremenjuje okolje;
  • aktivno sodelujemo pri ozaveščanju o trajnostni mobilnosti – s svojim zgledom prispevamo k izboljšanju varnosti v prometu in smo zagovorniki/ce trajnostne mobilnosti v svoji družini in v družbi;
  • spremljamo stanje, opozarjamo na pomanjkljivosti in predlagamo izboljšave za še varnejšo, cenejšo, dostopnejšo in učinkovitejšo mobilnost;
  • dejavnosti na področju trajnostne mobilnosti uporabimo za razvoj novih poslovnih priložnosti.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik