Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Bivši svetniki so radi telefonirali in fotografirali
Občinski svetniki v mandatu 2010-2014 - Foto: Občina Kamnik

Bivši svetniki so radi telefonirali in fotografirali

Občina Kamnik je svetnikom in svetniškim skupinam prejšnjega mandata kupila 13 prenosnih računalnikov, 12 fotoaparatov, 10 tiskalnikov, 7 telefonov, 3 diktafone, 2 tablična računalnika in en namizni računalnik.

V članku Seje, sejalci in sejnine, v katerem smo podrobneje predstavili stroške ene seje, smo omenili, da svetnikom, glede na Sklep o določitvi sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2014, pripada 90 € mesečno za stroške, ki jih lahko porabljajo skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik za različne namene, kot so na primer: plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom, nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, najem prostorov, nakup pisarniškega materiala, plačilo poštnih storitev, plačilo raziskav javnega mnenja, nakup strokovne literature, plačilo stroškov fotokopiranja, plačilo stroškov izobraževanja, plačilo stroškov telefona in interneta, plačilo stroškov za obveščanje volivcev in javnosti o svojem delu, plačilo stroškov organizacije neposrednih stikov z občani.

Ker nas je zanimalo v kakšne namene so svetniki prejšnjega mandata ta sredsta trošili, smo Občino Kamnik zaprosili za podatke kakšna osnovna sredstva so nabavljali svetniki. Glede na to, da večina svetnikov prejšnjega mandata ni bila ponovno izvoljena, pa nas je zanimalo tudi, kakšna je usoda osnovnih sredstev, ki so jih bivši svetniki prejeli.

Iz Občine Kamnik so nam posredovali odgovor s podatki iz katerih je razbrati, da je bilo iz občinskih sredstev svetnikom in svetniškim skupinam prejšnjega mandata nabavljeno: 13 prenosnih računalnikov, 12 fotoaparatov, 10 tiskalnikov, 7 telefonov, 3 diktafoni, 2 tablična računalnika in en namizni računalnik.

Konkretnih prejemnikov osnovnih sredstev pri svetniških skupinah ni mogoče razbrati, »opremljenost« bivših samostojnih svetnikov, pa je razvidna. Po opremljenosti najbolj izstopa bivša svetnica Ana-Marija Suhoveršnik, saj se je, na račun občine oz. davkoplačevalcev, dala opremiti z raznovrstnimi tehnološkimi napravami: prenosnim računalnikom, fotoaparatom, tabličnim računalnikom, tiskalnikom, gsm telefonom in diktafonom.

Seznam financiranih osnovnih sredstev za potrebe svetniških skupin in samostojnih svetnikov (S.S.) v mandatu 2010-2014:

NSi (prenosni računalnik – 2 kom, tiskalnik, fotoaparat – 2 kom, tablični računalnik – 2 kom)

SDS (fotoaparat – 2 kom, gsm)

LDS (prenosni računalnik – 2 kom)

LTS (fotoaparat – 2 kom, računalnik z monitorjem, prenosni računalnik – 3 kom, tiskalnik – 4 kom, gsm –  2 kom, diktafon – 2 kom, )

SD (prenosni računalnik, tiskalnik, gsm)

DeSUS (prenosni računalnik, tiskalnik)

PS (fotoaparat – 3 kom, prenosni računalnik – 2 kom, tablični
računalnik – 2 kom, tiskalnik – kom)

S.S. A. Iskra (fotoaparat, prenosnik računalnik, tiskalnik)

S.S. M. Semprimožnik (tablični računalnik, fotoaparat)

S.S. A.M. Suhoveršnik (fotoaparat, prenosni računalnik, tablični računalnik, tiskalnik, gsm, diktafon)

 

Ob koncu mandata je občinska uprava neizvoljene občinske svetnike pozvala, da sredstva vrnejo, kar so le-ti, v danem roku, tudi storili.

Dopolnitev informacije

Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik ureja zagotavljanje materialnih pogojev svetniških skupin in/ali samostojnih svetnikov. V skladu s 6. členom tega pravilnika so bila poleg osnovnih sredstev – seznam vam je bil predhodno že posredovan –  financirana tudi sredstva drobnega inventarja:

LTS – uničevalec dokumentov
PS – zunanji trdi disk
S.S. A.M. Suhoveršnik – zunanji trdi disk,

plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom, najem prostorov, nakup pisarniškega materiala; plačilo poštnih storitev, stroškov za obveščanje volivcev in javnosti o svojem delu, stroškov fotokopiranja.

Zahteve po porabi finančnih sredstev iz 6. člena so podali vodje svetniških skupin oz. njihovi namestniki in samostojni svetniki.«