Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Denacionalizacija: Vračilo premoženja Kmetijski zadrugi Kamnik

Denacionalizacija: Vračilo premoženja Kmetijski zadrugi Kamnik

Občinski svetnik in še povsem sveži abrahamovec Jože Korošec, je občinski upravi na današnji seji zastavil vprašanje glede vračanja denacionaliziranega premoženja Kmetijski zadrugi Kamnik.

V SLS nas zanima kako poteka vračanje denacionaliziranega premoženja kmetijski zadrugi Kamnik. Zadeva poteka že precej dolgo, zato nas zanima ali občina na kakršenkoli način ovira vračanje premoženja glede na dano obljubo, da le tega ne bo ovirala.

Zanima nas tudi ali obstajajo pobude, da bi se stvari rešile v paketu in s tem zaključil postopek, ki traja že desetletja; namreč zakon o denacionalizaciji je bil sprejet že davno.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravila Ivanka OGRINEC, višja svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:

Kmetijska gozdarska zadruga Kamnik je leta 1993 vložila na pristojni organ zahtevek za denacionalizacijo njej odvzetih nepremičnin.

Upravna enota Kamnik je v letu 2001 prvič odločila o njenem zahtevku, in sicer je njen zahtevek zavrnila. Ker se je Zadruga pritožila, so pritožbeni postopki in tožbe potekali vse do leta 2008, ko je Upravno sodišče odpravilo odločitev Upravne enote in ji zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Občina Kamnik je bila v postopek denacionalizacije vključena šele leta 2010, ko je bila prvič pozvana, da se opredeli do zahtevka za denacionalizacijo.

V letu 2012 je bila v postopku denacionalizacije med Zadrugo in Občino sklenjena poravnava, s katero je bil zaključen del zahtevka. S to poravnavo je bil rešen predvsem zahtevek glede zemljišča v Volčjem Potoku v izmeri 15.226 m2, katerega je občina v letu 2007 prodala zasebni gospodarski družbi in bi dolgotrajnost denacionalizacijskega postopka lahko povzročila hude in nepredvidljive finančne posledice. Bistvena vsebina poravnave je bila v tem, da je Zadruga umaknila zahtevek za denacionalizacijo za predmetno zemljišče, Občina pa ji je v zameno prepustila v last cca 20.000 m2 kmetijskega zemljišča v Podgorju.

V poravnavi je bilo tudi določeno, da se Občina zaveže, da v preostalem postopku denacionalizacije, ne bo nasprotovala vračilu nepremičnin Zadrugi oziroma Zvezi.

Citirano zavezo Občina razume (in jo tako tudi izvaja), da ne bo nasprotovala vračilu nepremičnin, v kolikor bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Od leta 2012 je bilo tako odločeno še o nekaterih nepremičninah (ceste, gozdna zemljišča), pri katerih ni bilo nobenega dvoma o obliki vračila.

Občina ves čas aktivno sodeluje v predmetnem postopku denacionalizacije, ne more pa vplivati na sam potek postopka, saj ga vodi Upravna enota Kamnik.

Z upravičeno stranko smo imeli v zadnji letih več sestankov s ciljem približati naša stališča in skleniti poravnavo, katera bi vključila vse še odprte zadeve.

Najbolj nas od poravnave loči usoda sklopa nepremičnin, ki danes predstavljajo javni zavod Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Palček v Šmartnem. Občina tu uveljavlja zakonske zadržke, da se te nepremičnine ne bi vrnile v naravi in bi Zadruga dobila odškodnino od države v obveznicah državnega holdinga (DH).

Žal do sklenitve poravnave še ni prišlo, zato bo odločitev o posameznih zadevah morala končno sprejeti Upravna enota Kamnik.

Do danes pa so, poleg sklopa nepremičnin, ki predstavljajo navedeni vrtec, ostale še nerešene zadeve glede sklopa nepremičnin v Srednji vasi – trgovina, cvetličarna ter zemljišče in objekt v Volčjem Potoku – dom KS Volčji Potok.