Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kdaj se bodo lahko prebivalci Tuhinjske doline priklopili na kanalizacijo in vodovod
Simbolična fotografija. Foto: Občina Kamnik

Kdaj se bodo lahko prebivalci Tuhinjske doline priklopili na kanalizacijo in vodovod

Občinska svetnica Nina Irt – Lista Marjana Šarca – Naprej Kamnik je, na 18. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, občinski upravi zastavila nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov in možnostih priklopa na kanalizacijsko omrežje.

Nina Irt – LMŠ – Naprej Kamnik

Nina IRT – LMŠ: Že dobri dve leti in pol spremljamo izgradnjo kohezijskih projektov v naši in sosednjih občinah. V tem času je bila uspešno zaključena nadgradnja CČN v Domžalah, zgrajeni in v uporabo so bili predani odseki kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju Tunjic in Stranj ter odseki vodovoda na južnem delu naše občine. V svetniški skupini LMŠ – Naprej Kamnik želimo pohvaliti občinsko upravo in še posebej kohezijsko ekipo, ki je skrbela, da so dela tekla tako kot je potrebno in da v skladu s planom tudi črpamo kohezijska sredstva.

V začetku prejšnjega leta, so se pričela tudi dela na območju Tuhinjske doline. S strani krajanov, še posebej pa uporabnikov regionalne ceste je bilo v času del kar nekaj pritožb glede zapor in gneče na cesti, a potrebno je priznati, da bi bil lahko kaos še večji, če s strani kohezijske ekipe ne bi bilo toliko intervencij kot jih je bilo. Gneča pred semaforji, negodovanje ob vožnji po razritem makadamu in pljuvanje prahu krajanov, ki živijo ob cesti, je za nami. Hkrati z izgradnjo kanalizacije in vodovoda se je obnovilo kar nekaj metrov asfaltne površine in kar je največ vredno, med Vrhpoljami in Sotesko smo čez Tesnice dobili nov pločnik, ki je močno izboljšal prometno varnost na tem odseku. Na to, da je ob cesti in pod njo vgrajenih preko 10 km kanalizacijskih cevi in preko 10 km vodovodnih cevi, kar nekaj črpališč in dva vodohrana, pa nas opominja le še nekaj metrov odprtega kanala ob cesti ter kak pokrov jaška, ki malo potrese ko se zapeljemo čezenj.

V svetniški skupini LMŠ – Naprej Kamnik nas zanima kako in kdaj se bodo nadaljevala dela v Tuhinjski dolini:

– Kako daleč so projekti sekundarnih vodov in kdaj se bo pričelo z njihovo izgradnjo?
– Ali obstaja možnost, da bodo tudi sekundarni vodi sofinancirani iz kohezijskih sredstev?
– Kdaj predvidoma bodo možni priklopi na kanalizacijsko omrežje?
– Kdaj predvidoma bodo možni priklopi na vodovodno omrežje?

Še enkrat vse pohvale in čestitke za opravljeno delo ter hvala za odgovor.

Odgovor občinske uprave je pripravil Viktor TORKAR, svetovalec – koordinator za izvedbo kohezijskih projektov:

Vloga za črpanje kohezijskih sredstev nas zavezuje k doseganju kazalnikov učinka (priključitev ustreznega števila prebivalcev na kanalizacijsko omrežje), zato moramo na območju Tuhinjske doline zgraditi še sekundarne kanale, in sicer za naselja Soteska, Poreber, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas, Loke, Potok, Vaseno, Buč in Šmartno v Tuhinju. Projektna dokumentacija za te kanale je izdelana. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za približno 4,3 km kanalizacije, za 6,3 km pa je v pridobivanju. V pripravi je javni razpis za gradnjo. V primeru, da ne bo pritožb na javnem razpisu, ocenjujemo, da bi lahko začeli z gradnjo v spomladanskih mesecih.

Gradnja bo financirana iz lastnih sredstev občine, ki si bo prizadevala, da bi se tudi sekundarni kanali vključili v financiranje iz kohezijskih sredstev – za to bo potrebna odobritev MOP ter sprememba oddane vloge, ki ne predvideva sofinanciranja sekundarnih kanalov iz kohezijskih sredstev, saj gre za aglomeracije z manj kot 2000 PE.

Objekti na območju Tunjic in Stranj se že priključujejo na kanalizacijsko omrežje. Priklop je potrebno izvesti najkasneje v 6 mesecih po prejemu obvestila upravljavca (Komunalnega podjetja Kamnik d. d.) o možnosti priklopa, izbira izvajalca pa je prepuščena lastnikom objektov. Ob priklopu je potrebna prisotnost upravljavca omrežja, ki izdela zapisnik in posname priključek. Za območju Tuhinjske doline ocenjujemo, da se bodo lahko objekti, ki se lahko priključijo na kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ki je bilo zgrajeno v tej fazi, priključili v začetku poletja. Izvajalec mora namreč dokončati z deli na kanalizacijskih črpališčih, po tem pa sledi pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je pogoj za izvedbo primopredaje.