Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Na drugi redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik bodo imenovani člani občinskih odborov in komisij

Na drugi redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik bodo imenovani člani občinskih odborov in komisij

Župan Matej Slapar je v sredo, 9. januarja 2019, sklical drugo redno sejo Občinskega sveta občine Kamnik, na katerem bodo svetniki in svetnice obravnavali predloge za sestavo različnih občinskih odborov in komisij.

Usklajene predloge, ki so jih podale stranke in liste zastopane v Občinskem svetu Občine Kamnik, je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za razliko od prejšnjih let pa je, vsaj po naših informacijah, usklajevanje predlogov potekalo razmeroma tekoče oz. brez večjih težav in posebnosti.

Glede na to, da gre za v naprej usklajene predloge list in strank, gre pričakovati, da bo seja, v kolikor ne bo prišlo do kakih razširitev dnevnega reda, najverjetneje zelo kratka in povsem formalnega značaja, zaradi česar bi jo bilo bržkone moč izpeljati tudi v dopisni obliki, kajti potrditev predlogov sestave odborov in komisij se namreč ne nanaša na sprejemanje odločitev v zvezi s splošnimi akti občine, ampak gre zgolj za nekakšno formalno nujnost, ki bo omogočila čimprejšnje sprejetje proračuna oz. sklic prve “prave” seje Občinskega sveta Občine Kamnik.

Seja bi bila lahko tudi dopisna

Dopisno sejo sveta župan lahko skliče za odločanje o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje, bi se pa s sklicem dopisne seje lahko prihranilo nekaj tisoč občinskih oz. davkoplačevalskih evrov, saj svetniki in člani delovnih teles, ki niso svetniki, za dopisno sejo niso upravičeni do sejnine oz. plačila in povračila stroškov oz. sejnin v višini cca 230 € (bruto).

Urejanje tovrstnih formalnosti s pomočjo dopisnih sej bi bila bržkone nadvse dobrodošla gesta župana ter svetnic in svetnikov, s katero bi konkretno nakazali večjo racionalnost oz. smotrnejšo ter učinkovitejšo izrabo občinskih sredstev v tem mandatu.

Naj pa ob tem dodamo tudi to, da je župan Matej Slapar na vprašanje o tem, zakaj ni sklical dopisne seje, v neformalnem pogovoru dejal, da se mu zdi imenovanje članov odborov in komisij, ki bodo prihodnja štiri leta obravnavali in odločali o številnih najpomembnejših občinskih vprašanjih, vendarle tako pomembno, da si, v izogib kakršnim koli nejasnostim in pomislekom, predvsem pa v dobrobit tekočega in nemotenega dela v prihodnje, zasluži obravnavo na redni seji, na kateri bo imel vsak izmed svetnikov in svetnic možnost podati svoje mnenje in obrazložiti svoj glas za ali proti.

Potrebno bo varčevanje

Seveda ni še nič zamujenega, saj novi svetniki ter svetnice svojo “dobro voljo” še vedno lahko pokažejo na kateri izmed prihodnjih sej, na kateri se lahko odločijo tudi za morebitno zmanjšanje sejnin, predvsem pa z ukinitvijo sofinanciranja političnih strank, s čemer bi bilo moč prihraniti vsaj 85.000 € letno. To je sicer že leta 2014 oz. na začetku mandata prejšnjega sestava Občinskega sveta Občine Kamnik, predlagal občinski svetnik Dušan Papež (povezava), vendar njegov predlog ni dobil zadostne podpore takratnih svetnic in svetnikov.

“Dobra volja” (tudi) za zmanjševanje lastne porabe, pa bo pri občinskih svetnicah in svetnikih že v letošnjem letu še kako potrebna, saj naj bi, po zaenkrat še neuradnih podatkih, v proračunu za leto 2019 zevala precejšnja, nekaj milijonov evrov globoka luknja, ki naj bi bila v večji meri posledica (še) nerealiziranih kohezijskih projektov, kar je morda tudi eden izmed glavnih razlogov, da prejšnja občinska uprava (vsaj) predloga proračuna ni želela pripraviti še pred volitvami.

V odbore in komisije so predlagani:

Odbor za gospodarske dejavnosti

predsednik: Duško PAPEŽ,
članice in člani: Marko ŠAREC, Vanja FLIS GRIČAR, Jože KOROŠEC, Aleš OGRINEC, Mihael RESNIK, Franci SPRUK

Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja

predsednik: dr. Jernej MARKELJ,
člani: Igor ŽAVBI, Bogdan POGAČAR, Franc POGAČNIK, Žan POTOČNIK, Edis RUJOVIĆ, Marjan SEMPRIMOŽNIK

Odbor za družbene dejavnosti

predsednik: mag. Šemso MUJANOVIĆ,
članice in člani: Alenka JEVŠNIK, Natalija BERLEC, Anton ISKRA, Matija PODRŽAJ, Petra REBERNIK, Žaklina ZDRAVKOVIĆ.

Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem

predsednik: dr. Janez RIFEL,
članice in člani: mag. Urban BERGANT, Joško BERLEC, Dominik ČEVKA, Ančka PODBEVŠEK, Robert PROSEN, Jožef ROMŠAK.

Statutarno-pravna komisija

predsednik: Igor ŽAVBI,
članice in člani: Grega ZORMAN, dr. Marjeta HUMAR, Karmen KAPLJA, Jože MEŽAN, Božidar PILEJ, Cvetka SLAPNIK.

Komisije za vloge in pritožbe

predsednica: Nives MATJAN,
članice in člani: Žaklina ZDRAVKOVIĆ, Gašper BALOH, Robert PROSEN, Grega ZORMAN, Primož ZUPAN, Maja ŽAGAR.

Nadzorni odbor Občine Kamnik

predsednica: Elvira PETERLIN,
članice in člani: Marica KRIŽNIK, mag. Julijana BIZJAK MLAKAR, Katja BURJA, Vesna KRMAVNAR, David ŠUĆUR, Jože TOMELJ.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik

predsednik: Franc PIVK,
člani: Sandi BOREC, Dušan BOŽIČNIK, Grega CVIRN, Dušan HOČEVAR, Peter ŠTUBLJAR, Robert ZAJC.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kamnik

predsednik: Valentin ZABAVNIK,
članice in člani: Lejla GALIĆ, Nataša PIVEC, Matjaž ŠPORAR, Evelina ŠTEFIN, Štefan VIRJENT, Janez ZORMAN.