Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Na zadnji seji tudi o odpisu terjatev

Na zadnji seji tudi o odpisu terjatev

V sredo, 16. decembra 2015, je sklicana 11. oz. zadnja seja Občinskega sveta Občine Kamnik v letošnjem letu. Predlog dnevnega reda vsebuje zgolj šest točk, beseda pa bo tekla predvsem o športu in odpisu terjatev.

Glede na skromen obseg predlaganega dnevnega reda bo zadnje srečanje svetnikov in svetnic v letošnjem letu bolj formalne narave in najbrž tudi precej kratko, saj nobena izmed točk ne prinaša kake hudo vroče teme. Med zanimivejšimi točkami lahko omenimo predlog Letnega programa športa v Občini Kamnik, čemur je v prihodnjem letu namenjenih 628.000 € ter predlog Sklepa za odpis terjatev v skupnem znesku nekaj več kot 6.570 evrov brez obresti.

Po predlogu naj bi bile odpisane terjatve do družbe Gross Kern d.o.o., in sicer v višini 2.257,75 € s pp ter do najemnice stanovanja na Groharjevi 12 v Kamniku v višini 4.317,07 € s pp, saj naj bi bili obe terjatvi neizterljivi, oz. se nadaljnja izterjava ne izplača.

Dnevni red in gradivo za posamezne točke si lahko ogledate s klikom na ime točke dnevnega reda, ki je hkrati tudi povezava do gradiva.

Dnevni red 11. seje Občinskega sveta Občine Kamnik

  1. Vprašanja in pobude
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik – skrajšani postopek
  3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
  4. Predlog Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2016
  5. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
  6. Predlog Sklepa za odpis terjatev