Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Nove “kravje kupčije” na Veliki planini – zahteva za objavo popravka

Nove “kravje kupčije” na Veliki planini – zahteva za objavo popravka

Na elektronski naslov uredništva informativno-satiričnega portala Kamnik.info smo prejeli zahtevo za objavo popravka, ki se nanaša na prispevek Nove “kravje kupčije” na Veliki planini in so nam ga posredovali iz OO NSi Kamnik. Popravek objavljamo v celoti in v obliki, kot smo jo prejeli.

Spoštovani!

V skladu s 1. odstavkom 26. člena in 27. členom ter 1. odstavkom 42. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1), uveljavljamo pravico do objave popravka in zahtevamo, da na elektronskem novičarskem portalu Kamnik Info nemudoma objavite spodaj navedeni popravek članka Nove “kravje kupčije” na Veliki planini, objavljenega 1. 10. 2015 (https://www.kamnik.info/nove-kravje-kupcije-na-veliki-planini/).

VSEBINA POPRAVKA:

zahteva za popravek nsi

Zahteva za objavo popravka – pdf dokument v izvorni obliki.

Pisec z uporabniškim imenom »Urednik« (verjetno gre za Iztoka Čebaška) je na spletnem novičarskem portalu Kamnik Info 1. 10. 2015 objavil članek z naslovom Nove “kravje kupčije” na Veliki planini, v katerem je več nepreverjenih, zavajajočih in netočnih navedb.

1. Članek navaja: »V prejšnjem tednu sta namreč, po manj kot letu dni od imenovanja, odstopila dva dlana skupščine podjetja, in sicer predsednik Matej Humar in član Štefan Dominko, ki sta, vsak po svoje, blizu kamniški NSi.«

Odgovor NSi Kamnik: Trditev je zavajajoča, kajti Mateja Humarja je za člana skupščine predlagala koalicijska partnerica LMŠ in ne NSi. Matej Humar ni član NSi.

2. Članek navaja: »Iz odstopne izjave, ki jo je vodstvu občine in svetnikom poslal Štefan Dominko, ki ga je za člana skupščine podjetja Velika planina predlagala NSi Kamnik, je moč razbrati, da se vzroki za odstop dvojice od tričlanske skupščine ne skrivajo toliko v slabem delu in poslovanju družbe, ampak predvsem v nestrinjanju z imenovanjem novega nadzornega sveta družbe, kajti zdajšnjemu v kratkem preneha redni mandat.«

Odgovor NSi Kamnik: Iz vsebine odstopne izjave je jasno razvidno, da je razlog za odstop Štefana Dominka zagotovo slabo delo nadzornega sveta, ki se lahko obravnava tudi kot kršitev 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V odstopni izjavi so natančno podane glavne pomanjkljivosti nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. Za vse našteto je po aktu o ustanovitvi družbe in po ZGD-1 tudi z lastnim premoženjem odgovoren nadzorni svet družbe:

  • Za lanski postopek izbire direktorja družbe se vodi predkazenski postopek.
  • V letu 2014 je družba zašla v insolventno stanje, delavci so na občino prišli zaradi neizplačanih plač.
  • Letošnji postopek izbire direktorja družbe je v postopku pri inšpektorju za delo.
  • Letošnji razpis za direktorja družbe je bil glede na ugotovljeno pritožbo kandidatke najmanj nepravilno postopkovno izveden.
  • Projekt prenove sedežnice Šimnovec v resnici ni zaključen, kajti nove prižeme niso še niti dobavljene niti montirane, zato sedežnica obratuje s starimi prižemami.

3. Članek navaja: »Vse kaže, da je župan Marjan Šarec, ki naj bi sicer ne nasprotoval delni osvežitvi nadzornega sveta, pokazal precej odločnosti in udaril po mizi, saj bi, glede na razmeroma vzpodbudne rezultate, želel nadaljevati delo z obstoječim, oziroma zgolj deloma spremenjenim nadzornim svetom družbe, ki ga trenutno še sestavljajo predsednik Tomaž Besek ter članici Cirila Mali in Justina Cimprič, ki se lahko pohvali tudi z vidnimi rezultati, kar pa naj ne bi bilo po godu nekaterim vidnim posameznikom iz kamniške NSi.«

Odgovor NSi Kamnik: Kamniški župan je nasprotoval prenovi nadzornega sveta. To je razvidno iz odstopne izjave Štefana Dominka. Pomanjkljivo delo sedanjih nadzornikov je razvidno iz dokumentacije nadzornega sveta in poslovanja družbe v mandatu sedanjega nadzornega sveta, to pa je glavni razlog, zakaj je skupščina družbe predlagala županu popolnoma nove nadzornike iz vrst uspešnih kamniških podjetnikov.

4. Članek navaja: »V bistvu je nenaden interes posameznikov kamniške NSi za Veliko planino kar je nekoliko nenavaden, saj je Matej Tonin še nedolgo tega (leta 2011) glasno poudarjal, da je potrebno Veliko planino čim prej in za vsako ceno prodati (http://arhiv.tonin.si/index.php?id=964), zdaj pa ima, ko gre podjetju vendarle nekoliko bolje, kot vse kaže, že polno novih, drugačnih in visokoletečih idej, s katerimi bi se, kot vse kaže, rad uveljavil kot nekakšen velikoplaninski mesija.«

Odgovor NSi Kamnik: Mag. Matej Tonin ima kot občinski svetnik interes, da občina za družbo poišče odgovornega lastnika, ki bo družbo razvijal, občino pa razbremenil pokrivanja izgub. Takšnega lastnika občina doslej še ni našla, zato se je Tonin zavzel, da bi občina kot lastnik v organe družbe Velika planina imenovala izkušene posameznike, ki bodo s podjetjem upravljali po ekonomskih zakonitostih, ne pa po nareku dnevne politike.

5. Članek navaja: »Vse skupaj pa naj bi, kot je mogoče slišati iz različnih virov, imelo že precej dolgo brado, saj naj bi se obstoječi nadzorni svet vidnim posameznikom iz kamniške NSi zameril že pred časom, ko je zavrnil sponzorstvo ene izmed športnih prireditev, od katere bi imel korist pretežno zgolj
organizator le-te, medtem ko bi podjetju Velika planina d.o.o., ki je že tako ali tako precej obubožano, predstavljajo nekaj tisoč evrov veliko finančno breme. Zavrnitev sponzorstva je v precejšno zadrego spravila posameznike iz lokalne NSi, ki so si ›prizadevali‹, oz. se ›hvalili‹, da bodo sponzorstvo ›zrihtali‹, kar pa jih je, ko je bilo sponzorstvo zavrnjeno, na domačem terenu spravilo v precejšno zadrego.«

Odgovor NSi Kamnik: Trditve so neresnične. Gre za očitno laž. Noben član Nove Slovenije Kamnik ni nikoli nikomur obljubljal sponzorstva oz. pokroviteljstva družbe Velika planina za kakršno koli športno ali katero drugo prireditev. Minimalni standard vsakega medija za tako grobe obtožbe je, da za svoje trditve predloži vsaj en dokaz. Zahtevamo, da se uredništvo za obtožbe opraviči, v nasprotnem primeru bomo uporabili pravna sredstva, da zaščitimo dobro ime.

6. Članek navaja: »Zato gre zaplete z odstopom dveh članov skupščine podjetja Velika planina d.o.o., ki se počasi vendarle pobira na noge, v prvi vrsti razumeti predvsem kot poskus užaljenih posameznikov kamniške NSi, da si v nadzornem svetu občinskega podjetja zagotovijo ljudi, ki bodo znali, ne glede na interese podjetja in občine, nekoliko bolje prisluhniti njihovim željam in potrebam po uslugah s katerimi hranijo svoj ego in volivcem dokazujejo svojo moč in sposobnost, pri čemer, bržčas pod pretvezo velikopotezne dobronamernosti, breskompromisno vpletajo tudi nič hudega sluteče posameznike, ki ne poznajo ozadij njihovih političnih igric in bi si Veliki planini, po svojih najboljših močeh, najbrž želeli iskreno pomagati.«

Odgovor NSi Kamnik: Ne gre za noben poskus užaljenih posameznikov iz NSi. Gre za odstop dveh članov skupščine. Eden izmed članov je svoj odstop obrazložil in zelo natančno naštel razloge. NSi pri vsem tem nima nič. Poleg tega podjetje še vedno ni uspešno, kajti podjetje iz lastnega denarnega toka nima dovolj sredstev za investicije in vzdrževalna dela. Manj slabo poslovanje je še vedno slabo poslovanje, ki ni in ne more postati uspešno, dokler ne doseže poslovnih standardov in dokler prihodki ne presežejo odhodkov brez financiranja s strani Občine Kamnik, ki je že tako ali tako sporno in se obravnava v prijavi nedovoljene državne pomoči podjetju.

7. Članek navaja: »Kot je moč brati (predvsem) med vrsticami njegove odstopne izjave, za rep med nogami bržčas niso krive nepravilnosti, ki jih našteva, temveč užaljenost ob županovi odločnosti, da posameznim petelinčkom iz NSi, nekoliko pristriže peruti, dasiravno pri tem tvega, da užaljena politično-koalicijska črna putka pobere šila in kopita, zapusti skupno gnezdece ter se zateče na varno opozicijsko vejo, kjer lahko, brez kake posebne odgovornosti in dela, glasno kokodaka kolikor jo je volja, za nameček pa, iz samega maščevanja, v upanju, da se v nekdanji skupni kokošnjak prikrade lisica, pušča priprta vrata.«

Odgovor NSi Kamnik: Resnica je ravno nasprotna. Štefan Dominko se je izpostavil s svojim imenom in priimkom, preučil razmere v podjetju ter o tem pisal v svoji odstopni izjavi. Kako točne in pravilne so njegove trditve, bo pokazal čas. Dejansko čas za nazaj že potrjuje njegove ugotovitve, saj je Občina Kamnik v letih 2007–2015 v podjetje investirala 3.502.217,14 EUR (http://supervizor.kpk-rs.si/podj/57803315/). Za odstop se je Dominko odločil sam in ne po
navodilu NSi Kamnik. Edino merilo, ki ga NSi Kamnik pri svojem sodelovanju v koaliciji upošteva, je podpisana in veljavna koalicijska pogodba, ne pa užaljenost ali maščevalnost, kar velja tudi za naše ravnanje po odstopu Štefana Dominka in je mogoče razbrati iz našega odgovora v točki 8.

8. Članek navaja: »Se pa iskreno nadejamo, da v tem času Velika planina ne bo ponovno postala poligon za merjenje podtalnih moči političnih struj in užaljenih egov posameznikov, ki se še vedno ne morejo sprijazniti s tem, da je bil pred letom dni za župana (ponovno) izvoljen Marjan Šarec, ne pa
denimo Matej Tonin, Matej Slapar, ali morda še kdo drug.«

Odgovor NSi Kamnik: Nova Slovenija Kamnik Velike planine NE izrablja za kakršno koli merjenje politične moči ali pestovanje užaljenosti oz. za maščevanje. V NSi Kamnik smo županu Marjanu Šarcu, vodji LMŠ, v celoti prepustili ponovno oblikovanje skupščine družbe Velika planina in smo se iz postopkov za imenovanje članov skupščine povsem umaknili. Ta odločitev še dodatno razkriva neresničnost navedb pisca članka v navedku pod točko 7.

Ponovno želimo jasno poudariti, da NSi nima nikakršnih parcialnih oz. sebičnih interesov na Veliki planini, ki bi jih tako ali drugače podtalno uresničevala. Edini interes NSi je, da bi družba Velika planina d.o.o. dobro poslovala in da bi Velika planina postajala vedno lepši kamniški biser. V dobri veri smo za člana skupščine družbe predlagali Štefana Dominka. Dominko je svoje delo skupaj s preostalimi člani skupščine opravljal odgovorno in dobro. Ko neodvisno in nemoteno delo skupščine zaradi interesov župana pri imenovanju novega nadzornega sveta družbe ni bilo več mogoče, je Štefan Dominko odstopil z mesta člana skupščine družbe. NSi se je od nadaljnjih postopkov oblikovanja skupščine in nadzornega sveta družbe popolnoma distancirala ter prepustila vodenje županu in LMŠ. NSi meni, da glede na okoliščine dvotirno upravljanje družbe ni smiselno, saj se župan in LMŠ na ta način skrivata za skupščino in nadzornim svetom. V javnosti se tako ustvarja vtis transparentnega vodenja družbe. Pozivamo župana Marjana Šarca, naj ukine dvotirno upravljanje družbe in prevzame odgovornost za vodenje in poslovanje družbe, saj je predstavnik lastnika družbe – občanov in občank Občine Kamnik.

Lep pozdrav,
Primož Zupan,
tajnik OO NSi Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve