Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Proračunsko financiranje kamniških političnih strank

Proračunsko financiranje kamniških političnih strank

Za sofinanciranje političnih strank in list Občina Kamnik vsako leto nameni 85.000 €, kar pomeni, da kamniške politične stranke v enem mandatu za svoje delovanje prejmejo (in porabijo) kar 340.000 €.

V prispevkih Seje, sejalci in sejnine in Bivši svetniki so radi telefonirali in fotografirali smo poročali o višinah sejnin in zneskih, ki jih Občina Kamnik namenja delovanju svetnikov. Le-tem, poleg sejnin za udeležbo na seji, pripada še mesečno nadomestilo za stroške, vendar to ni edini vir financiranja, kajti občinski svetniki, ki so člani strank in list, se posredno financirajo tudi s sredstvi, ki jih občina, s Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Kamnik, namenja delovanju strank.

Političnim strankam in listam, ki so registrirane kot politične stranke in so dosegle najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, sorazmerno s številom prejetih glasov, pripadajo sredstva iz proračuna Občine. Sredstva prejmejo zgolj registrirane stranke, medtem ko liste, ki niso registrirane kot politične stranke, teh sredstev ne prejmejo. Če navedemo konkreten primer: Lista Marjana Šarca, ki je organizirana kot politična stranka, bo ta sredstva prejemala, medtem ko Listi Dušana Papeža, ki je organizirana kot ‘navadna’ lista občanov, pa ta sredstva ne pripadajo.

Sredstva iz občinskega proračuna na nek način zagotavljajo nemoteno in neodvisno delovanje strank, ki s tem niso odvisne od kapitalskih botrov oz. sponzorjev, ki bi svojo finančno podporo strankam pogojevali z morebitnimi protiuslugami, politične stranke pa lahko prejeta sredstva, brez posebnih omejitev, porabijo povsem po lastni presoji. Povečini jih namenjajo za svoje delovanje, oz. predvsem za kritje stroškov predvolilnih kampanij.

Za financiranje političnih strank Občina Kamnik iz proračuna vsako leto nameni 85.000 €, kar pomeni, da politične stranke v štiriletnem mandatu prejmejo 340.000 €.

V prejšnjem mandatu je največ sredstev iz občinskega proračuna prejela Lista Toneta Smolnikarja, v tem mandatu pa jih bo, ker je na volitvah prejela največ glasov, prejemala Lista Marjana Šarca.

prejemki strank v mandatu 10-14

Med strankami, ki v Svetu občine Kamnik v tem mandatu nimajo svojega svetnika, vendar jim je uspelo preseči prag 50% potrebnih glasov za izvolitev člana občinskega sveta, bosta sredstva iz občinskega proračuna prejemali stranki Socialnih demokratov in Združena levica.

Preglednica: Predvidena razdelitev sredstev za delovanje političnih strank v letu 2015 in 2016

 št. glasov%%dotacija 2015dotacija 2016
Lista Marjana Šarca – Naprej Kamnik4.44846,3246,31939.371,0039.371,00
Nova Slovenija – krščanski demokrati1.44815,0815,07912.817,0012.817,00
Slovenska demokratska stranka8468,818,8107.488,007.488,00
Demokratična stranka upokojencev Slovenije8008,338,3317.081,007.081,00
Stranka Mira Cerarja6166,416,4155.453,005.453,00
Slovenska ljudska stranka5055,265,2594.470,004.470,00
LTS – Lista za Kamnik4124,294,2903.647,003.647,00
Socialni demokrati2682,792,7912.372,002.372,00
Združena levica – Stranka TRS2602,712,7072.301,002.301,00
SKUPAJ9.603100,00100,00085.000,0085.000,00

 

Člani Sveta občine Kamnik imajo možnost, da s sprejetjem Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Kamnik, višino sredstev, ki jih prejemajo politične stranke v občini, spremenijo.

V nekaterih slovenskih občinah so svetniki sofinanciranje političnih strank iz občinskega proračuna tudi ukinili, kar pa je lahko, iz prej omenjenih »sponzorskih« razlogov, lahko tudi dvorezno. Ob tem je potrebno omeniti, da se ‘velike stranke’, ki nastopajo tudi na državni ravni, na podoben način financirajo tudi iz proračuna države.

Še zanimivost: Iz predloženih podatkov in številk si lahko izračunate, da ste z glasom, ki ste ga na lokalnih volitvah namenili vaši politični stranki, le-tej, poleg vašega zaupanja, namenili tudi 8,85 € na leto oz. 35,4 € na mandat.