Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Seja, ki utegne usodno začrtati nadaljnjo usodo Kamnika
Nekdanji vhod v smodnišnico.

Seja, ki utegne usodno začrtati nadaljnjo usodo Kamnika

Danes ob 16. uri se bodo svetnice in svetniki sestali na svoji 21. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki utegne v veliki meri, upamo pa, da ne tudi usodno, zaznamovati razvoj Kamnika v prihodnjih nekaj desetletjih.

Med zloveščimi predlaganimi 13. točkami dnevnega reda, poleg ostalega, obeta tudi razprava in sprejetje strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja nekdanje kamniške smodnišnice, pri katerem brez škode za mesto in prebivalce ni mogoče sklepati kompromisov.

Gre namreč za edini preostali prostor, ki še omogoča nadaljnji kvaliteten razvoj mesta, pri vsem skupaj pa obstaja upravičena bojazen, da bodo kamniški občinski svetniki in svetnice, katerih naloga je bržkone predvsem v zastopanju interesov občine ter občank in občanov, ki so jih izvolili, popustili pod pritiski in interesi kapitala.

Strokovne podlage strategije prostorskega območja nekdanje kamniške smodnišnice so namreč izhodiščni dokument za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za omenjeno območje, ki jih bo pripravila in financirala Občina Kamnik. Zato je nekoliko nerazumljivo, če že ne skorajda sporno, da bodo svetniki in svetnice obravnavali predlog strokovnih podlag, ki jih je pri podjetju Locus d.o.o. naročila Iskra Mehanizmi d.o.o., lastnica pretežnega dela zemljišč, ki se jih po špekulativnih nakupih, želi čim lažje in čim hitreje ter z dobičkom znebiti oz. se, kot se temu v novotajkunski latovščini lepše reče, dezinvestirati.

S t.i. »dezinvestiranjem« oz. razprodajo ter nenadzorovano prodajo zemljišč in neregulirano parcelizacijo, na katero smo na naših straneh, sicer pravočasno vendar žal brezuspešno, opozarjali že konec leta 2014 – na Občini Kamnik jim je bilo tovrstnih opozoril preklemansko malo mar –  so lastniki zemljišč znotraj smodnišnice povzročili popolno stihijo in domala nenadzorovan kaos, pri katerem je, brez vsakršnih dovoljenj, prišlo do nedopustnega poseganja v prostor, namernega uničevanja industrijske dediščine, izsiljevalsko-špekulativnega črnograditeljstva in nenazadnje, kot je bilo nedavno razkrito, tudi do onesnaževanja.

Občinski svetniki in vodstvo Občine Kamnik imajo zato danes pred seboj izjemno odgovorno nalogo – upamo, da se je tudi zavedajo –  kajti če omenjene strokovne podlage, brez pridobitve drugega, neodvisnega strokovnega mnenja, ki ga naroči Občina Kamnik in bi, za razliko od predlaganih podlag, prinašalo tudi jasne terminske usmeritve, potrdijo, potem na svoja pleča prevzemajo in nalagajo vso (ne)odgovornost za nadaljnjo (upamo, da ne žalostno) usodo mesta in občine.

Predvsem zato, ker utegnejo s svojo današnjo morebitno prenagljenostjo pristati na diktat kapitala in zapraviti novo, najbrž pa še zadnjo preostalo priložnost za kvaliteten, občanom in občankam, naravi, podjetništvu in turizmu naklonjen in prijazen razvoj mesta ter občine, kjer sporne in izsiljene kompromisne rešitve ne pridejo v poštev.

Če ne vedo zakaj, pa naj se spomnijo samo izkušnje nekdanjega Utoka, kjer je interes kapitala, ob pomoči takratnega vodstva občine, povsem povozil interese in potrebe mesta ter njegovih prebivalcev. Prav to pa mestu in občanom, ob prenagljenih odločitvah, grozi tudi sedaj.

Z morebitno potrditvijo oz. sprejetjem predlaganih strokovnih podlag na današnji seji, svetniki in svetnice utegnejo “odpreti vrata pekla”, dati lastnikom zemljišč novega zaleta, upanje oz. signal, da bodo lahko na območju smodnišnice še naprej počeli kar se jim bo zljubilo ter da bodo lahko v prihodnje zlahka in hitro legalizirali obstoječo stihijo, predvsem pa, da bodo v nadaljnjih postopkih, četudi morda celo na račun zdravja in varnosti občank in občanov, uspeli izsiliti vse, kar se jim bo zahotelo.

Zaradi tega se nadejamo, da bodo kamniške občinske svetnice in svetniki vendarle premogli toliko razuma, da si bodo za tako pomembno temo vzeli čas za pridobitev drugega mnenja, predvsem pa čas za temeljit in preudaren razmislek. Ne smejo namreč pozabiti, da je pot v pekel največkrat tlakovana prav z dobrimi nameni.

PREDLOG DNEVNEGA REDA

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko prenovo javnih stavb v lasti Občine Kamnik – druga obravnava
 4. Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Kamnik
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata št. 1 – prva obravnava
 6. Potrditev Strokovnih podlag strategije prostorskega razvoja območja Smodnišnica
 7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017 – skrajšani postopek
 8. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k nakupu nepremičnin
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan – prva obravnava
 10. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Kamnik
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 – hitri postopek
 12. Razširitev 1 – Sklep o soglasju k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest
 13. Razširitev 2 – Sklep o vrsti in številu oddelkov v vrtcih 2017/2018