Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kamniški občinski svetniki se bodo danes sestali na svoji zadnji seji

Kamniški občinski svetniki se bodo danes sestali na svoji zadnji seji

Danes se bodo na 26. redni seji Občinskega sveta Občine Kamnik mandata 2014-2018, predvidoma še zadnjič sestali občinski svetniki in svetnice, ki so svojimi odločitvami zadnja štiri leta sooblikovali in krojili usodo celotne občine.

Na predlaganem dnevnem redu seje se, skupaj z razširitvijo, zaenkrat nahaja 13. točk dnevnega reda, med katerimi je tudi predlog za poravnavo med Občino Kamnik in Meščansko korporacijo Kamnik za zemljišča na Žalah, predlog odloka o rebalansu proračuna za leto 2018 ter štirje predlogi podrobnega prostorskega načrta na območju Novega trga, Vrhpolj, Oševka in Bakovnika.

Občinski signal Zormanu

Med zanimivejšimi točkami dnevnega reda utegne biti tudi že obravnava sklepa o imenovanju novega predstavnika ustanovitelja oz. Občine Kamnik v Svetu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik,  ki bo v svetu omenjenega zavoda nadomestil Alenko Jevšnik. Le-ta je namreč konec konec meseca avgusta, kmalu potem, ko smo na našem portalu objavili prispevek  Farsa izbire novega direktorja kamniškega turizma, športa in kulture, v katerem smo podrobno popisali sporno dogajanje v zvezi s postopkom izbire direktorja oz. direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, podala svoj nepreklicni odstop.

Občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot nadomestnega člana oz. predstavnika Občine Kamnik namreč predlaga Boštjana Resnika, katerega imenovanje pa utegne tik pred volitvami morebiti dobiti tudi precejšnjo politično konotacijo. Boštjan Resnik je namreč eden izmed glavnih pobudnikov t.i. Civilne iniciative Godič, ki je v sporu s tamkajšnjim Eko resortom oz. Matjažem Zormanom, ki se na volitve podaja tudi kot kandidat za mesto župana Občine Kamnik, trenutno vodstvo Občine Kamnik, z obema podžupanoma, ki se prav tako podajata v boj za župansko mesto, pa z imenovanjem Boštjana Resnika bržkone Zormanu pošilja svojevrsten signal.

141.000 evrov za Meščansko korporacijo

Burno razpravo gre pričakovati tudi pri obravnavi predloga o poravnavi med Občino Kamnik in Agrarno skupnostjo Meščanska korporacija Kamnik, ki naj bi ji Občina Kamnik, za zemljišča na območju kamniških Žal, izplačala znesek v višini 141.000 EUR.

Ker gre za zadnjo sejo pred novimi lokalnimi volitvami, na dnevnem redu pa se nahaja obravnava kar nekaj pomembnih točk, se utegne zgoditi, da bomo, vsaj za konec mandata zdajšnje sestave kamniškega Občinskega sveta, ki je, resnici na ljubo, tekom štirih let bolj malo razpravljal, ampak povečini zgolj glasoval, vendarle priča nekoliko bolj pestri seji kot običajno.

Gradivo za sejo si lahko ogledate s klikom na posamezno točko dnevnega reda.

Dnevni red

 1. Volitve in imenovanja
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog sklepa o soglasju k Statutu Javnega zavoda Mekinjski samostan
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 – skrajšani postopek
 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 – skrajšani postopek
 6. Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018
 7. Predlog Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2018, št. 2
 8. Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi poravnave v zvezi z zemljišči na Žalah
 9. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KA-133 Novi trg – druga obravnava
 10. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako VK-10 – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu OŠ-01 Oševek – prva obravnava
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del – prva obravnava
 13. Razširitev – Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik