Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Vzdrževanje lokalnih cest v Občini Kamnik

Vzdrževanje lokalnih cest v Občini Kamnik

Jože KOROŠEC – SLS, je na 5. redni seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil vprašanja glede sredstev za vzdrževanje lokalnih cest.

Občina Kamnik vsako leto proračunu zagotovi nekaj sredstev za vzdrževanje lokalnih cest. Ta sredstva so seveda premajhna za redno vzdrževanje, pa še to se porabi za kakšne manjše investicije. V preteklosti so se na cestah redno čistile mulde in rezale bankine – žal sedaj tega vzdrževanja ni več, tako da sedaj voda teče po vozišču, tudi 1 kilometer daleč in ko se ta v veliki količini izlije na brežino, sledi plaz kateri potem potrebuje od 50.-100.000,00 € za sanacijo; takih primerov v občini Kamnik je kar nekaj.

Zanima nas, ali se bo vzdrževanje vendarle organiziralo tako, da se bodo očistile vsaj najnujnejše ceste, kjer so brežine velike in plazovit teren. Ena ekipa z mini bagerjem in traktorjem ter komunalnim delavcem lahko v enem letu očisti tudi od 250 do 300 km lokalnih cest, strošek pa bi bil cca 120.000,00 € (tj. en večji plaz).

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA – vodja Oddelka za gospodarske javne službe:

Redno vzdrževanje občinskih cest je zagotovo ena izmed zahtevnejših nalog občinske uprave, saj je glede na omejena proračunska sredstva in izredno veliko razvejanostjo cest vsako leto težje načrtovati mesečne plane del. Občinska uprava si prizadeva, da je stanje občinskih cest na področju rednega vzdrževanja čim boljše, zato smo v preteklem letu na tem področju vključili tudi javna dela. V okviru javnih del smo izvajali čiščenje muld in brežin ob cestah, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, zato bomo s temi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Dejstvo je, da je zaradi starosti občinskega omrežja vsako leto več investicijskega vzdrževanja, kar posledično pomeni manj sredstev za redno vzdrževanje. Vsekakor si bo občinska uprava še naprej prizadevala, da se bo redno vzdrževanje izvajalo v

čim večjem obsegu glede na proračunska sredstva ter bomo s tem preprečevali posledice, ki so v večini primerov bistveno dražje kot vzdrževanje (npr. plaz, udor, posed cestišča itd.).