Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Ureditev poti in trim steze na Zapricah

Ureditev poti in trim steze na Zapricah

Občinska svetnica Ivanka Učakar (NSi) je občinski upravi Občine Kamnik (ponovno) podala pobudo za obnovitev poti in trim steze na Zapricah, občinska uprava pa pravi, da pobudo sicer podpira, vendar je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč in zagotoviti sredstva.

Ivanka UČAKAR (NSi): “V času epidemije se je potreba po urejenih sprehajalnih poteh še bolj izrazila, zato ponovno dajem pobudo za ureditev take poti po parceli št. 1464, k. o. 1911 Kamnik (javno dobro), ki bi jo uporabljali občani vseh starosti za sprehode, v nadaljevanju je del markirane planinske poti na Krvavec, priključi se na romarsko pot sv. Jakoba (Camino Slovenija).

Po dostopnih informacijah so formalno pravni postopki izpeljani in je meja na območju med parcelami 619/3 in 619/5 na vzhodu ter 630/10 in 630/11 na zahodu določena. Potrebno pa jo je v naravi vzpostaviti, saj jo kot javno pot, potekajočo po javnem dobru, občani želijo uporabljati za rekreacijo in tudi kot peš bližnjico po vsakodnevnih opravkih v mestu. Zato dajem pobudo za obnovitev in ureditev poti. Zanima pa me tudi, ali na območju Zapric obstaja možnost za obnovo nekdanje trim steze.”

V imenu občinske uprave so odgovor pripravili Aleš ŠKORJANC, podsekretar – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo, ter Sara SITAR, strokovna sodelavka za upravno pravne zadeve:

“Občinska uprava je opravila ogled trase, kjer je nekoč že potekala trim steza Zaprice. Ugotovljeno je bilo, da od orodij, ki so bila postavljena pred približno dvajsetimi leti, ni ostalo več ničesar, del poti pa je odnesel zemeljski plaz. Pogoj, da lahko pristopimo k ponovni ureditvi celotne trase, je, da občina pridobi soglasja lastnikov zemljišč. Na Občini si želimo, da v tem letu z lastniki uredimo služnostno pravico, v prihodnjem letu pa uredimo dostopne poti in namestimo vadbena orodja.

Na Občini se zavedamo, da so občani stezo v preteklosti radi uporabljali, prav tako so jo obiskovali učenci, dijaki in otroci kamniških vrtcev in si želimo, da steza ponovno zaživi, saj je rekreacija na prostem priljubljena oblika preživljanja časa v naravi.

Pobudo občinska uprava podpira, vendar moramo pred samo izvedbo del naročiti projektno dokumentacijo in pridobiti soglasja sosednjih zemljišč. Finančna sredstva Občine Kamnik so omejena, zato si bomo prizadevali, da se zadeva umesti v enega izmed prihodnjih proračunov oziroma v leto 2022.”